Search

Toepassingen Verlichting,
verluchten

Koepels en rookkoepels

koepel

De koepels staan een realisatie toe met verlichtingsputten

koepelsysteen voor rookverluchting

Wij hebben een volledig gamma van vaste koepels of openend die zonlicht toelaten. Afhankelijk van het model, staan ze natuurlijke verluchting toe, toegang tot het dak of ook rook- en warmteafvoer om zo te voldoen aan de veiligheidsnormen van verschillende types gebouwen.

Gewelf

Lichtstraten

Wij stellen u allerlei soorten lichtstraten voor, in polyester en polycarbonaat. Vast, met ventilatie of met RWA-systeem.